Markanläggning

 • Avloppsanläggningar
 • Dräneringar och dagvatten
 • Dikning
 • Trädklippning tex röjning längs åkerkanter, diken och stengärden
 • Div grävarbeten tex husgrunder, grävning till pool, dammar och skogsvägar / mindre vägar
 • Kulvert grävning
 • Ridbanor
 • Trädgårdsanläggning tex gräsmattor
 • Plattsättning
 • Stengärden
 • Rivningsarbeten
 • Kabelgrävning
 • Snöröjning med både små och stora maskiner

 

 • 2st 8 tons grävmaskiner utrustade med rototilt, skopor, gripklo och trädklippningsaggregat
 • 1st 14 tons grävmaskin utrustade med rototilt och skopor
 • 2st Bobcat (en 3 tons resp. 4,5tons) med skopor, stengrep,  jordfräs och landscape för anläggning av gräsmatta,  grävaggregat, kedjegrävare, stolpslagare, bilningshammare, överfallsgrep för utgödsling, väghyvel, pallgafflar och jordborr.
 • 1 st 20 tons hjulgrävare med rototilt, skopor och rivningsgrip.
 • 1 st  24tons bandburengrävmaskin med rototilt, skopor och rivningsgrip.
 • Hjulastare med skopor och pallgafflar
 • Bandlastare
 • Paddor (50-450kg)
 • 4tons Vibrovält